Handouty

Chcesz dodać swoim sesjom smaku? Zaprasza­my do obe­jrzenia jedynych w swoim rodza­ju hand­outów, których pro­jek­ty pow­stały w bani­aku Bani­a­ka, a zre­al­i­zowane zostały przez prawdzi­wych erpe­gowych zapaleńców. Zna­jdziecie tutaj wszys­tko, czego potrze­bu­je­cie na ses­je, a także wiele rzeczy, których nie potrze­bu­je­cie, ale fajnie będzie je mieć.