Aktualności

Szukasz inspiracji na sesję? Intere­su­je Cię zasa­da dzi­ała­nia które­goś z naszych hand­outów? A może po pros­tu lubisz czy­tać o RPGach? To dzi­ał dla Ciebie!

 

Podręczniki RPG – jakie wybrać na prezent pod choinkę? Podpowiadamy!

Podręczniki RPG – jakie wybrać na prezent pod choinkę? Podpowiadamy!

Szukasz ide­al­nego świątecznego podarunku? Jeżeli chcesz trafić w gus­ta miłośni­ka RPG, podręczni­ki do gier fab­u­larnych będą fan­tasty­cznym pomysłem. Prob­le­mem może okazać się jed­nak to, że obec­nie na rynku zna­jdziesz prz­eróżne pro­duk­ty tego typu. Zas­tanaw­iasz się, jak spośród wielu artykułów wybrać najlep­szy upominek? W tym artykule pod­powiemy Ci, jakie podręczni­ki RPG będą świet­nym prezen­tem pod choinkę.

Księgi Mitów – dlaczego warto zainwestować w takie akcesoria RPG?

Księgi Mitów – dlaczego warto zainwestować w takie akcesoria RPG?

Jesteś miłośnikiem przygód w kli­ma­cie hor­rorów H. P. Love­crafta? W ostat­nich lat­ach mroczne sys­te­my z dreszczykiem cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią wśród fanów papierowych gier RPG. Prowadzisz długie kam­panie i szukasz sposobów na to, aby je uroz­maicić, a przy tym kon­trolować postępy swoich Graczy? W takim razie powinieneś poz­nać Księ­gi Mitów. Zas­tanaw­iasz się nad tym, do czego mogą Ci się przy­dać takie akce­so­ria RPG? W poniższym tekś­cie postaramy się rozwiać Two­je wąt­pli­woś­ci związane z tym tematem.

Pieniądze na sesji RPG – 3 powody, dla których musisz mieć te akcesoria

Pieniądze na sesji RPG – 3 powody, dla których musisz mieć te akcesoria

Szukasz pomysłów na uroz­maice­nie swoich sesji? A może obaw­iasz się tego, że Ty i Twoi Gracze popada­cie w rutynę? Bez wzglę­du na to, na które z tych pytań odpowiedzi­ałeś twierdzą­co, mamy dla Ciebie ide­alne rozwiązanie. Jeżeli chcesz zain­try­gować swoich przy­jaciół, z który­mi grasz przy stole, postaw na sprawd­zone akce­so­ria RPG. Do takich pro­duk­tów zal­icza się np. adek­wat­na do sys­te­mu walu­ta. Czy­taj dalej, a poz­nasz 3 powody, dla których warto w nią zainwestować.