Hej­ka!

Szuka­cie podręczników? Zajrzyj­cie do naszego wciąż posz­erza­jącego się dzi­ału! Mamy mnóst­wo ciekawych pub­likacji od mniej lub bardziej znanych wydawnictw. Od starych, dobrych światów fan­ta­sy, przez mroczne lata 20 XX wieku, do dystopi­jnej przyszłoś­ci, a także wiele innych, zupełnie niety­powych pozycji! 

W naszym podręcznikowym dziale pojaw­iły się również ekrany Mis­trzów Gry oraz tal­ie kart. W dziale koś­cianym zna­jdziecie dedykowane poszczegól­nym sys­te­mom koś­ci do gry. Wszys­tko dla uroz­maice­nia Waszych sesji.

Lubi­cie dodat­ki, hand­outy czy nowoś­ci pod­czas sesji granych na żywo? Zaprasza­my do dzi­ałów hand­outy i akcesoria! 

Pod­czas składa­nia zamówień zwróć­cie uwagę na opcję wyboru gratisów. Czeka­ją na Was dzieci­akowe gadżety!

Zaprasza­my na zakupy
Bani­akowa Ekipa Sklepowa

Książka BCU!

Ponown­ie w sprzedaży! Kawał pub­likacji uzu­peł­ni­a­jącej his­to­rie bohaterów graczy i postaci nieza­leżnych wys­tępu­ją­cych w kam­pa­ni­ach BCU na Kanale Bani­ak Baniaka.

Może podręcznik?

Zajrzyj tutaj jeśli poszuku­jesz nowych RPG-ów na swo­ją półkę.

Książki i Komiksy

Bani­akowe wydawnict­wa pole­ca­ją się na wszys­tkie pory roku!

Akcesoria

RPGowe i Bani­akowe gadże­ty pole­ca­ją się szanownym kupującym!