Licze­nie punk­tów życia, many, amu­nicji, czy innych zmi­en­nych statystyk spraw­ia kłopo­ty Two­jej drużynie? Nic w tym dzi­wnego. Jeden błąd lub niewyraźny zapis na kar­cie postaci wystar­czy, aby w dynam­iczną roz­gry­wkę wkradł się chaos. Przez to ekipa zami­ast na odgry­wa­niu, sku­pia się na dochodze­niu, kto i kiedy się pomylił. Aby poradz­ić sobie z taką sytu­acją, przy­dadzą Ci się liczni­ki. Jakie akce­so­ria RPG tego typu będą dobrym wyborem? Czy­taj dalej, a pod­powiemy Ci, w jakie mod­ele warto zainwestować. 

czy­taj dalej