Podręczniki

Lubi­cie grać w gry? Tak się skła­da, że my też, dlat­ego przed­staw­iamy Wam nasz nowy dzi­ał podręcznikowy, a w nim tajem­nicze tomy, zakazane wolu­miny i wiele, wiele innych! Mamy w planach ciągłe wzbo­ga­canie kolekcji, aby zapewnić Wam rozry­wkę na najwyższym poziomie.

Zobacz pro­duk­ty

Książki

 Bani­akowe wydawnict­wa pole­ca­ją się na wszys­tkie pory roku. Zad­owolą zarówno czy­ta­ją­cych, jak i tych lubią­cych obrazki.

Zobacz pro­duk­ty

Akcesoria

 RPGowe i Bani­akowe gadże­ty pole­ca­ją się szanownym kupu­ją­cym! Już dzisi­aj tch­nij w swo­je życie nieco finezji i fan­tazji dzię­ki niesamow­itym przed­miotom, które czeka­ją na Ciebie właśnie tutaj!

Zobacz pro­duk­ty

Koszulki

Wyglą­daj sty­lowo na sesji dzię­ki Bani­akowym koszulkom! Już nigdy nie powiesz: „nie mam co na siebie włożyć”!

Zobacz pro­duk­ty

Kostki

Kostek ci u nas dostatek… Nie powiedzi­ał nikt nigdy! Wpad­nij do tego dzi­ału po nowe, świetne kost­ki, spec­jal­nie wyświę­cone przez naszego skle­powego maga. Rzec­zony ekspert mag­iczny wróży same sukcesy na kostkach. Poraż­ki radzi opłaki­wać na kolanach.

Zobacz pro­duk­ty

Handouty

Chcesz dodać swoim sesjom smaku? Zaprasza­my do obe­jrzenia jedynych w swoim rodza­ju hand­outów, których pro­jek­ty pow­stały w bani­aku Bani­a­ka, a zre­al­i­zowane zostały przez prawdzi­wych erpe­gowych zapaleńców. Zna­jdziecie tutaj wszys­tko, czego potrze­bu­je­cie na ses­je, a także wiele rzeczy, których nie potrze­bu­je­cie, ale fajnie będzie je mieć.

Zobacz pro­duk­ty