Copernicus Corporation

Wielo­let­ni wydaw­ca gier fab­u­larnych spod mar­ki Warham­mer, choć na kon­cie wydawnict­wa zna­j­du­ją się również inne, RPG-owe pozy­c­je, takie jak The Witch­er czy Dark Heresy II.

Kategorie produktów