Jesteś miłośnikiem przygód w kli­ma­cie hor­rorów H. P. Love­crafta? W ostat­nich lat­ach mroczne sys­te­my z dreszczykiem cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią wśród fanów papierowych gier RPG. Prowadzisz długie kam­panie i szukasz sposobów na to, aby je uroz­maicić, a przy tym kon­trolować postępy swoich Graczy? W takim razie powinieneś poz­nać Księ­gi Mitów. Zas­tanaw­iasz się nad tym, do czego mogą Ci się przy­dać takie akce­so­ria RPG? W poniższym tekś­cie postaramy się rozwiać Two­je wąt­pli­woś­ci związane z tym tematem.

czy­taj dalej